Distributörer som kan hjälpa dig

Distributörer

Listan över distributörer inkluderar:

  • Huvuddistributörer = ensamrätt för ett territorium
  • Distributörer, detaljhandelskedjor etc.

Alla är inte listade – bara de som är aktiva och har lager för snabb leverans.

Hitta din distributör

Tillverkare och Världsomspännande distributör: Mastercare AB

Mastercare AB är ett av världens ledande företag inom specialiteten dragbord, designade för professionellt bruk och självbehandling.

Med över 30 års erfarenhet av att arbeta med Mastercare® Back-A-Traction® i samarbete med medicinsk personal, har vi byggt upp ett rykte om enastående behandlingsresultat, produktprestanda och genombrott inom området företagshälsovård, klinisk användning och självbehandling i hemmet.

Mastercare®-produkten, med sitt unika säkerhetskoncept, är det mest vetenskapligt godkända och professionellt uppbackade inversionstraktionssystemet på marknaden.

Friskrivningsklausul: Genom att publicera våra Mastercare-distributörer betyder det inte automatiskt att Mastercare AB rekommenderar eller rekommenderar andra produkter eller tekniker som de kan sälja eller marknadsföra på sina webbplatser… Vi framhåller att de är auktoriserade distributörer/återförsäljare av Mastercare-produkter!