FoU

Cardioversion

Forskning och studier vid Lunds universitet – Cardioversion med Mastercare

Lunds universitetsstudie – Modulering av förmaksflimmer under Head-Up och Head-Down Tilt Test hos patienter med ihållande förmaksflimmer

Forskning Sten Östenson – Hjärtflimmer, svensk artikel 2 maj 2014

Detta tar definitivt Mastercare till en “ny nivå”… hjärtforskning som utförs i Mastercare av Cardioverting!