Om Mastercare

Företaget

Mastercare AB är ett av världens ledande företag inom specialiteten ryggbänkar/rycksträckare, designade för professionellt bruk och självbehandling. 

Med över 30 års erfarenhet av att arbeta med Mastercare® Back-A-Traction® i samarbete med medicinsk personal, har vi byggt upp ett rykte för enastående behandlingsresultat, produktprestanda och genombrott inom företagshälsovård, klinisk användning och självbehandling i hemmet.

 Mastercare®-produkter, med sitt unika säkerhetskoncept, är det mest vetenskapligt godkända och professionellt stödda användarsystemet på marknaden.

Mastercare® Vision

Att ha den mest enastående världsomspännande hälsolösningen för människor i alla åldrar med fokus på problem med rygg, nacke, axlar, höfter, knä och cirkulationsproblem inom området förebyggande, rehabilitering, sportprestationer och allmänt välbefinnande.

Denna Mastercare®-vision kommer att uppnås genom att etablera distributörer över hela världen som är dedikerade till att uppnå kundnöjdhet.

Mastercare affärskoncept

Företagets avslappnings- och friskvårdskoncept bygger på tron ​​att människor behöver ta mer kontroll över sin egen hälsa. Kundens hälsobelöningar är grunden för våra ultimata ambitioner. Affärskonceptet är en hörnsten för att driva vår framgång över hela världen.

The Mastercare Logo

Our trademark, the Mastercare® logo, is the symbol of quality, safety and customer satisfaction – the market leader in the speciality of inversion traction tables, designed and patented for use by professionals as well as self-treatment in the home.