Produkter

Teknisk data

Vad är dragkraften när du använder Mastercare?

Dragkraften mäts med följande formel:
Fraktion = W x sin a

I denna formel står W för patientens vikt och a för bordets vinkel mot horisontalplanet.

Eftersom tabellen under studien är maximalt 15° inverterad kan vi enkelt bestämma den maximala dragkraften:
Fraktion = B x sin 15°
F-dragkraft = B x 0,26

Således, med en 15° lutning:
Maximal dragkraft = 26 % av kroppsvikten

Modell A
Modell B

Intresserad av att hitta din distributör?