FoU

Forskning: University of Vermont

…”Förändringar i bålsträckarmuskelns funktion observerades under och efter 15° liggande inversion kombinerat med knäflexionsövningar, varvid de sistnämnda avsevärt utmanade de paraspinala musklerna”…

Läs mer inom FoU: